Bestuur

  • drs. J. (Jolande) Sap, voorzitter, bestuurder en adviseur
  • drs. H. (Henri) Plagge, penningmeester, voorzitter RvB Adelante
  • dr. H. (Hugo) Backx, vice-voorzitter en secretaris, directeur GGD GHOR Nederland
  • drs. B. (Ben) van Gent, bestuurslid, bestuurder zorgorganisatie Sutfene
  • drs. P. (Patricia) Heijdenrijk, bestuurslid, directeur Pharos
  • dr. P. (Peter) van Dijken, bestuurslid, managing director Healthy Living, TNO
  • drs. I. (Igor) Ivakic, bestuurslid, directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
  • drs. F. (Friso) de Jong, bestuurslid, bestuurssecretaris ONVZ
  • dr. L. (Lode) Wigersma, bestuurslid, voorzitter VAV