Bestuur

  • E. (Eric) van der Burg, voorzitter, bestuurder
  • M. (Meijke) van Herwijnen, penningmeester, directeur Visiom
  • dr. H. (Hugo) Backx, vice-voorzitter en secretaris, namens GGD GHOR Nederland
  • drs. P. (Patricia) Heijdenrijk, bestuurslid, directeur Pharos
  • drs. B. (Ben) van Gent, bestuurslid
  • dr. P. (Peter) van Dijken, bestuurslid, managing director Healthy Living, TNO
  • drs. I. (Igor) Ivakic, bestuurslid, directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
  • drs. I. (Ivo) van Dijk, bestuurslid, lid Raad van Bestuur ONVZ
  • Jan Peter Larsen, bestuurslid, CEO Almende Investments