Activiteiten

Om onze doelstelling te bereiken organiseren we verschillende activiteiten. Meer hierover vind je in de AGENDA

Federatie voor Gezondheid lezing

Zo mogelijk jaarlijks organiseren wij de prestigieuze Federatie voor Gezondheid lezing. Daarmee geven wij een aanzet tot het maatschappelijke debat over strategische vraagstukken in de publieke gezondheid, gezondheidszorg en de samenleving. Een overzicht van de sprekers de afgelopen jaren:

  • De lezing van 2017 is verplaatst naar het vroege voorjaar van 2019; een datum volgt.
  • 2016 (5e lezing) door Bernard Wientjes.
  • 2015 de lezing stond in het teken van de Federatie voor Gezondheid actieagenda`s.
  • 2014 (3e lezing) door Willem Lageweg, directeur MVO Nederland.
  • 2013 (2e lezing) door voormalig Federatie voor Gezondheid voorzitter Willem Vermeend.
  • 2012 (1e lezing) door Herman Wijffels.

Netwerktafels

We willen het netwerk een stap verder brengen door de leden/partners te betrekken én met elkaar te verbinden. Dat doen we met de netwerktafels.

Leden kunnen onder voorwaarden gezamenlijk een netwerktafel organiseren onder de vlag van de Federatie voor Gezondheid:

  • What is in het for us? Het thema moet relevant zijn voor minimaal drie leden. De tafel mag nooit het exclusieve belang van één lid dienen.
  • Het thema betreft een concretisering van de beweging van nazorg naar voorzorg, waarvoor het inschakelen van de Federatie voor Gezondheid als landelijk platform relevant/aangewezen is.
  • De tafel levert minimaal een actieagenda op die gepubliceerd wordt op de website.
  • De leden die het initiatief nemen hosten de bijeenkomst (locatie + catering) en zorgen voor de beleidsondersteuning/communicatie. Het bureau denkt mee in het doel, de inhoudelijke opzet van de tafel en nodigt mensen uit het netwerk gericht uit om bij te dragen of deel te nemen. Ook bewaken wij dat de uitkomst in de pleitbezorging meegenomen wordt.

Heb jij een idee voor een netwerktafel? Schroom dan niet en neem contact op met Thomas Plochg (t.plochg@federatievoorgezondheid.nl).

DirecteurenOntbijt

Eén keer per kwartaal organiseert de Federatie voor Gezondheid een ontbijtsessie voor directeuren en bestuurders van haar leden. Deze bijeenkomsten worden gehouden in de Skybar van de Jaarbeurs Innovation Mile, in Utrecht, van 08.00 - 09.30 uur. In 2019 staan ze geagendeerd voor 10 januari, 2 mei, 5 september en 14 november. Mocht u hiervoor geen uitnodiging (hebben) ontvangen, neemt u dan contact op met het secretariaat.

Verkiezing meest invloedrijke Public Health figuur

Publieke Gezondheid is van ons allemaal. En krijgt ook steeds meer aandacht. Bijvoorbeeld via het recent gesloten Nationaal Preventieakkoord. Bovendien zetten iedere dag duizenden mensen zich hier voor in. Via de jeugdgezondheidszorg; het gezonder maken van scholen; het bevorderen van bewegen, het tegengaan van roken, problematisch alcoholgebruik of obesitas. Aandacht voor seksualiteit en soa’s, de zorg voor asielzoekers en statushouders, noem het maar op. Deze mensen verdienen onze steun en waardering. Daar staat deze prijs voor. De Meest invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid is een initiatief van GGD GHOR Nederland en de Federatie voor Gezondheid. In 2019 wordt deze prijs voor de negende keer uitgereikt. De top drie wordt uitgenodigd voor het Nederlands Congres Volksgezondheid 2019 dat op 11 april plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens het congres wordt de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt.

NCVGZ; hét congres voor de volksgezondheid

Het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) is een jaarlijks terugkerend congres voor professionals en geïnteresseerden in het veld van de publieke gezondheidszorg. Het wordt bezocht door zo'n 600 professionals uit het veld, wetenschappers, beleidsmakers en opleiders. Het volgende Nederlands Congres Volksgezondheid plaats op donderdag 11 april 2019, wederom in Media Plaza/Jaarbeurs Utrecht. In 2018 vond het congres plaats op dinsdag 10 april in de Jaarbeurs te Utrecht. Hiervan is een (beeld)verslag gemaakt.

Het NCVGZ is hét platform waar beleid, onderzoek, praktijk en onderwijs op het terrein van de public health worden verbonden, waar kennis wordt gedeeld én gehaald, waar wordt gewerkt (co-creatie) en met een sterke ontmoetingsfunctie. Het NCVGZ slaat een brug naar andere sectoren én de samenleving, is vernieuwend, inspirerend en aanjager van nieuwe ontwikkelingen.

De Federatie voor Gezondheid is participant van het congres en verzorgt de directie en het secretariaat.

Heb jij belangstelling om voor 2019 actief participant in het congres te worden; belangstelling voor sponsoring of het huren van een stand op de informatiemarkt? Neem dan contact op met het secretariaat van de Federatie voor Gezondheid.