Onze activiteiten

De Federatie voor Gezondheid is een uitnodigende en goeddeels zelforganiserende netwerkorganisatie. Samen met onze leden zetten wij voorzorg op de kaart. Elk lid doet dat op zijn eigen terrein én in samenwerking met andere leden, maar we brengen ook hulpvragers en oplossers met elkaar in contact. Zo mobiliseren we ons platform bijvoorbeeld graag, wanneer lokale of landelijke instanties specifieke expertise op het gebied van (voor-)zorg nodig hebben. Ook maken we ons in Den Haag sterk voor voorzorg-ondersteunend beleid. We laten daar dan ook geregeld van ons horen, bijvoorbeeld aan tafel bij de initiatiefgroep rondom het Nationale Preventieakkoord. Actuele thema’s, zoals de toekomst van de beroepsverenigingen, het vitaalste bedrijf of vitaliteitscontracten, krijgen tijdens onze ledenbijeenkomsten alle aandacht.

Onze speerpunten voor 2020-2021

 • Realiseren van structurele financiering van voorzorg op de langere termijn
 • Financieren en anderszins faciliteren van innovatie
 • Lobbyen voor preventie/voorzorg met het oog op de 2e Kamer verkiezingen 2021
 • Stimuleren van gezondheid en veerkracht in tijden van corona - en daarna

De Federatie voor Gezondheid heeft een eigen channel op 1SociaalDomein. Daarop hebben alle leden toegang en kunnen zij actief met elkaar de samenwerking aangaan, vragen stellen, discussies starten, werkgroepen aanmaken, elkaar vinden en direct contact zoeken met een ander lid. 

Wat we doen

 • Lobbytafels
 • MissieVeerkracht
 • Deelname aan de Initiatiefgroep rondom het Nationale Preventieakkoord
 • Innovatie faciliteren
 • Directeurenontbijt / -borrel
 • Themabijeenkomsten
 • Webinars op ons channel (Summer / Winter school)
 • Nederlands Congres Volksgezondheid
 • Verkiezing Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid
 • Lezingen verzorgen
 • Opiniestukken publiceren