Milestones

  2023

  Publicatie ZINL-rapport 'Preventie in de Zvw opnieuw ontleed' met als bijlage het rapport van het onderzoek van de FvG

  Lees meer

  2022

  Nieuwe voorzitter: Lea Bouwmeester

  Lees meer

  7 Doe-coalities gesmeed door leden

  Onze leden werken samen in verschillende doe-coalities rond belangrijke thema’s aan meerjarige ambities.

  Lees meer

  FvG in stuurgroep aanvraag Nationaal Groeifonds

  Lees meer

  Onderzoek uitgevoerd voor Zorginstituut NL in het kader van actualisering rapport ‘Preventie Verzekerd’

  Participatie in VNG expertgroep

  inz. Lange Termijn Aanpak Covid

  Lees meer

  2021

  Brief van Initiatiefgroep aan informateur

  Lees meer

  Artikel in Zorgvisie

  ‘Batenstrategie voor toekomstbestendige gezondheidszorg’ door Thomas Plochg en Peter Hoekstra

  Lees meer

  2020

  Masterclass bij DNB over financiële prikkels in ons zorgstelsel

  FvG lanceert digitaal channel op 1sociaaldomein

  FvG voorzitter werkgroep 'Financiering en Stelsel', onderdeel van de Initiatiefgroep Preventie-akkoord. Daarnaast zitting in werkgroepen 'De mens centraal' en 'Fair data'

  Lancering Missie Veerkracht: initiatief voor een veerkrachtiger samenleving

  Lees meer

  2019

  Thomas Plochg munt samen met Sjef Czyzewski het vitaliteitsfonds in de VNG expertgroep Herziening Financiële Verhoudingen

  De onstuitbare opmars van preventie

  Bijdrage Jolande Sap aan bundel n.a.v. Preventiereis Finland 2019

  Lees meer

  2018

  70 Partijen ondertekenen het Nationaal Preventieakkoord

  Lees meer

  Workshop Thomas Plochg voor leden Europees Parlement over toekomstbestendigheid van zorgstelsels in Europa

  Naamswijziging: NPHF wordt Federatie voor Gezondheid (FvG)

  2017

  Nationaal Preventieakkoord opgenomen in regeer- akkoord

  Gezond zijn loont - lancering verdienmodel op preventie - Zorgvisie, juli '17

  Lees meer

  2016

  Lancering concept Nationaal Preventieakkorod door Initiatiefgroep (NPHF, SER, GGD- GHOR)

  NPHF lezing Bernard Wientjes

  Publieke introductie en bekrachtiging idee Preventieakkoord

  2015

  FvG geeft input en lezing op SER congres

  NCVGZ: plan Preventieakkoord geboren (initiators Mariëtte Hamer, Alexander Rinnooy Kan, Hugo Backx en Jolande Sap)

  Lancering 'Van nazorg naar voorzorg'

  Agenda uitgesplitst in zes actieagenda's

  Link naar de agenda's

  Zorgdebat moet meer over preventie gaan

  Blog Jolande Sap in Trouw, december '15

  Lees meer

  2014

  Over paradoxen en ongerijmdheden

  Lezing Jolande Sap op Nationale Milieudag, juni '14

  Lees meer

  NPHF Lezing Willem Lageweg (MVO NL).

  De lezing gaat in op de rol van werkgevers. Dit leidde tot openstelling van het netwerk voor private partijen; vanaf dat moment is de FvG een publiek-privaat netwerk.

  Compilatievideo van de bijeenkomst

  Radicaal inzetten op voorzorg

  Interview Jolande Sap in Tijdschrift Milieu - mei '14

  Lees meer

  We dweilen nu nog teveel met de kraan open

  Interview Jolande Sap in VOZ Magazine

  Lees meer

  2013

  VWS subsidie verdwijnt

  Transformatie NPHF naar landelijke netwerkorganisatie 'voor de beweging van nazorg naar voorzorg'

  2012

  NPHF Lezing Herman Wijffels

  'De toekomst van ons zorgstelsel'; de slogan van nazorg naar voorzorg gemunt

  Lees meer

  2011

  Publicatie manifest 'Gezondheid Werkt'

  2010

  Gastorganisator 3rd European Public Health Conference, RAI Amsterdam, 1750 deelnemers

  2009

  Organisator conferentie 'Collectivisering van preventie en financiering'

  2007

  Lezing 'Public Health Workforce in the Netherlands (EUPHA congres)

  Initiator onderzoek door TNS-NIPO

  over gezondheidszelfbeeld Nederlanders. Resultaten in rapport 'Kun je gezond genieten?'

  Het woord Preventie voor het eerst opgenomen in regeerakkoord

  2006

  Bijdrage Tweede Kamer-hoorzitting kennisinfrastructuur VWS

  2005

  Organisator rondetafelsessie 'Gezonde Ziekenhuizen' (jaarcongres KNMG)

  2004

  Mede-oprichter Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ)

  2003

  2003 - 2008 Organisator 'Week van de Gezondheid'

  Mede-oprichter magazine 'G'

  2002

  Deelname Public/Private partnership rookverslaving

  2001

  Aansluiting bij European Public Health Association (EUPHA) en de World Federation of Public Health Associations (WFPHA)

  2000

  Bijdrage aan Nationale Contract Openbare Gezondheidszorg

  Eerste persbericht n.a.v. Zorgnota 2000

  Oprichting Nederlandse Public Health Federatie (NPHF)